Wniosek należy złożyć do komornika w oryginale, wraz z tytułem wykonawczym (również w oryginale).
Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.
Wszystkie pola powinny być wypełnione.
Wierzyciel powinien wskazać możliwie najwięcej danych identyfikacyjnych dłużnika, co zwiększa szanse na skuteczne wyegzekwowanie należności.
Wierzyciel musi podpisać wniosek czytelnie, imieniem oraz nazwiskiem.

Jeśli wniosek składa osoba reprezentująca wierzyciela, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo i/lub odpis KRS (w przypadku spółek prawa handlowego).

Pliki do pobrania:

wniosek

Wniosek o wszczęcie egzekucji

pobierz

wniosek

Wniosek o wszczęcie egzekucji - alimenty

pobierz

wniosek

Wniosek o wgląd do akt sprawy

pobierz

wniosek

Wniosek o doręczenie korespondencji

pobierz

wniosek

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

pobierz

wniosek

Wniosek o wydanie zaświadczenia

pobierz

wniosek

Wniosek o fotokopię z akt sprawy

pobierz